Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

13.10.2020
Szczegóły dostępne tutajWyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na nGroup System Sp. z o.o.

5.09.2016
Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na nGroup System Sp. z o.o.Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na nGroup System Sp. z o.o.

25.08.2016
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na nGroup System Sp. z o.o.